Regulamin

Regulamin określa warunki dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.ama.pl przez Agatę Matyjek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AMA Agata Matyjek, z siedzibą w Warszawie, Ul. Cecylii Śniegockiej 8/504, NIP: 521-348-28-01, REGON:147076058.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.     Klient - osoba, która dokonuje zakupu produktów dostępnych w sklepie www.ama.pl, zgodnie z zasadami tego regulaminu.
 2.     Sprzedawca - Agata Matyjek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMA Agata Matyjek, z siedzibą w Warszawie, Cecylii Śniegockiej 8/504, NIP: 521-348-28-01, REGON:147076058.
 3.     Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4.     Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ama.pl  za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 5.   Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 6.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 7.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

Składanie zamówień:

 1.     Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz drogą elektroniczną
 2.     Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 3.     Zamówienia składane po godzinie 17:00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 4.   Klient może złożyć zamówienie zakładając konto w Sklepie Internetowym podając swoje dane personalne, adres do wysyłki, informacje kontaktowe oraz zaakceptować Regulamin.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 6. W ciągu 24 godzin (wyłączając soboty, niedziele i święta) od otrzymania Zamówienia, Sklep wysyła Klientowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz wszystkie, ewentualne, dodatkowe informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży
 8. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 9. Płatności realizowane są za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego gdzie termin płatności wynosi 7 dni, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane oraz platformy płatniczej Przelewy24.
 10. Proces realizacji przesyłki następuje po zaksięgowaniu płatności za Zamówienie. W przypadku braku dostępności Towaru, Sprzedawca poinformuje o planowanym terminie przesyłki. Zamówienia realizowane są w dni robocze od godziny 10:00 do godziny 17:00
 11. W razie braku dostępności danego Towaru w magazynie Sklepu oraz niemożliwości wyprodukowania produktu, Sklep zobowiązuję się zwrócić wszelkie otrzymane płatności w ciągu 30 dni.
 12. SKLEP zobowiązuje się dostarczyć TOWAR nowy, wolny od wad. Wszystkie minerały oraz produkty wykonane ręcznie mogą się nieznacznie od siebie różnić.
 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 14. Klientowi przysługuje 14 dni na złożenie oświadczenia o rezygnacji (wzór tutaj) lub reklamacji (wzór tutaj)  zakupionego towaru oraz odesłanie go wraz z paragonem do Sprzedawcy. Po otrzymaniu Towaru Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie oświadczenia. W razie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany Towaru Sprzedawca niezwłocznie zwróci płatność na konto Klienta.

 

Polityka prywatności:

 1.   Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów, które przetwarza dbając o ich bezpieczeństwo, integralność i rozliczalność.
 2.    Składając Zamówienie, Klient zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie jego danych w celu realizacji Umowy.
 3.    Dane personalne Klienta są chronione prawem i nie będą udostępniane podmiotom trzecim innym niż Sprzedawca.
 4.    Klient ma dostęp do swoich danych, może je modyfikować w każdym momencie.
 5.    Sklep korzysta z plików „Cookies” – plików tekstowych umieszczanych na komputerze Klienta usprawniając korzystanie przez niego z usług świadczonych przez Sklep.
 6.    Pliki „Cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych Klienta ani haseł w postaci jawnej.


Produkt został dodany do koszyka
Ilość:
Całkowity:
W koszyku jest 0 [/ 1]. Jest 1 produkt w koszyku.
Razem produkty:
Całość wysyłki:  Do ustalenia
Całkowity:
Kontynuować zakupy Przejdź do kasy